dijous, 27 de maig de 2010fragilitat i poesia d'hivern,
blanc congelat