dijous, 27 de maig del 2010fragilitat i poesia d'hivern,
blanc congelat